Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Булган аймгийн агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022 оноос 2023 оны 1 сарын 13-19

Шинэчлэгдсэн: 2023-02-01 04:24:15

Булган аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2022 оны 01 дугаар сарын 13 өдрөөс 19-ний өдөр/

   Булган аймгийн агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, -ийн агууламжийг тодорхойллоо.

Булган аймгийн төвийн өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2023 оны 01 дугаар сарын  13 өдрөөс 19-ний

/2022 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

Д/д

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж, мкг/м3

20 минутын дунджаар хамгийн их агууламж, мкг/м3

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

Хүлцэх хэм

хэмжээ мкг/м3

2022 он

2023 он

2022 он

2023 он

 2022он

2023 он

  1.  

Хүхэрлэг хий (SO2)

  1.  

31 мкг/м3

22 мкг/м3

42 мкг/м3

 25 мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

  1.  

Азотын давхар исэл (NO2)

  1.  

124 мкг/м3

90 мкг/м3

124 мкг/м3

96мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

  1.  

PM2.5 Тоосонцор

50

103 мкг/м3

59 мкг/м3

103 мкг/м3

59 мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

 

Булган аймгийн төвийн өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанар,

2023 оны 01 дугаар сарын 13 өдрөөс 19-ний өдөр

                   /2022 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

Цаг агаарын үзүүлэлт

2022 он

2023 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

-14.0

-25.1

-1.1 0С -р өмнөх жилээс хүйтэн  байна.

2

Салхины дундаж хурд, м/с

1

2

 1 0С-р салхитай байна. 

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

0мм

0мм

 Тундасгүй байна.

 

БУЛГАН  АЙМГИЙН ТӨВИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКСИЙН МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 01ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДӨР

Хугацаа

2023 оны  1 сарын 19-ны өдрийн агаарын чанарын индексийн ангилал

2023.01.19

Цэвэр,  Хэвийн, Бага бохирдолтой,  Бохирдолтой,  Их бохирдолтой,  Маш их бохирдолтой

(Тухайн индексийн өнгийг оруулна)