Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Булган аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ /2022 оны 01 дугаар сарын 06 өдрөөс 12-ний өдөр/

Шинэчлэгдсэн: 2023-02-01 04:24:18

Булган аймгийн агаарын чанарын өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээ

/2023 оны 01 дугаар сарын 06 өдрөөс 12-ний өдөр/

        Булган аймгийн агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, -ийн агууламжийг тодорхойллоо.

2023 оны 01 дугаар сарын 06 өдрөөс 12 -ний өдөр

/2022 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

 

д/д

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

7 хоногийн дундаж агууламж, мкг/м3

  1. минутын дунджаар хамгийн их агууламж, мкг/м3

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

Хүлцэх хэм

хэмжээ мкг/м3

2022 он 2023 он

2022 он

2023 он

2022 он 2023 он
  1.  

Хүхэрлэг хий (SO2)

450

29мкг/м3

31 мкг/м3

31мкг/м3

34мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

  1.  

Азотын давхар исэл (NO2)

200

142мкг/м3

91мкг/м3

155мкг/м3

100мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

  1.  

PM2.5 Тоосонцор

50

62мкг/м3

60мкг/м3

62мкг/м3

60мкг/м3

......мкг/м3

......мкг/м3

2023 оны 01 дугаар сарын 06 өдрөөс 12-ний өдөр

/2022 оны мөн үетэй харьцуулснаар/

Цаг агаарын үзүүлэлт

2022 он

2023 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

-21.8

-17.3

-4.50С -р өмнөх жилээс дулаан  байна.

2

Салхины дундаж хурд, м/с

2

3

 1 0С-р их салхитай байна

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

 

0.007мм

 0.007 мм тунадастай байна.

БУЛГАН  АЙМГИЙН ТӨВИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКСИЙН МЭДЭЭ

2023 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДӨР

Хугацаа

2023 оны  1 сарын 12-ны өдрийн агаарын чанарын индексийн ангилал

2023.01.06-01.12

Цэвэр,  Хэвийн, Бага бохирдолтой,  Бохирдолтой,  Их бохирдолтой,  Маш их бохирдолтой

(Тухайн индексийн өнгийг оруулна)