Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Булган аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 3-р сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2023-06-04 22:39:00

                Булган аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны  3 дүгээр сарын төлөв байдал

1.Гадаргын усны чанар

Тус лаборатори нь  усны чанарын хяналт-шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу 3 дугаар сард Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Эг-Хантай, Сайхан сумын Орхон-Сайхан  хяналт-шинжилгээний 2 цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.Тухайн сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: Гадаргын усны эрдэсжилт Эг-Хантай 274.8 мг/л, Орхон-Сайхан 264.2мг/л байв. 

2023 оны 3 дугаар сард хийсэн Булган аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586:1998 усны чанарын стандартай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ. 

                                                                                                             1 дүгээр  хүснэгт

 

Усны харуулуудын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

F

1

Эг-Хантай

 

 

4.1

0.21

0.003

0.006

0.28

2

Орхон-Сайхан

9.67

3.4

3.0

0.11

0.008

0.011

0.56

MNS4586:1998

6<

3.0

10.0

0.50

0.020

0.100

1.50

Тайлбар: БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ-Перманганатын исэлдэх чанар, илр-илрээгүй.

Эгийн гол: Эгийн голын хяналтын цэгээс 3 сарын 13 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага,чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 274.8 мг/л, хатуулаг 3.18 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 291.3μS/cm аммонийн азот 0.21 мг/л, нитритийн азот 0.003 мг/л, нитратын азот 0.37 мгN/л, эрдэс фосфор 0.006 мг/л байна.

Орхон гол: Орхон голын хяналтын цэгээс 3 сарын 16 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 264.2 мг/л, хатуулаг 2.47экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 283.2μS/cm аммонийн азот 0.11 мг/л, нитритийн азот 0.008 мг/л , нитратын азот 0.008 мгN/л, эрдэс фосфор 0.011 мг/л байна.

 Тус лаборатори нь  усны чанарын хяналт-шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу 1 дүгээр сард Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Эг-Хантай , Булган аймгийн Сайхан сумын Орхон-Сайхан  усны харуулын  хяналт-шинжилгээний цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

2023 оны 3 дүгээр сард хийсэн Булган аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдийг усны чанарын стандарт MNS4586:1998 харьцуулан 3 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ. 2023 оны 3-р сарын шинжилгээний дүнг 2022 он 3-р сарын дүнтэй  харьцуулсан байдалаар

Хүснэг 1-д Эг-Хантай  голын усны гол ионы агууламжийг харуулав.

огноо

Усны харуул

Хатуулаг, мг-экв/л

Са

мг/л

Мg

мг/л

K+Na, мг/л

SO4

мг/л

Cl

мг/л

HCO3

мг/л

Эрдэсжилт

, мг/л

2022-3

Эг-Хантай

3.08

39.7

13.4

19.8

36.0

1.4

187.9

298.2

2023-3

Эг-Хантай

3.18

43.1

12.5

9.5

20.9

2.1

186.7

274.8

MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Зураг1.

Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлийн агууламж

огноо

Усны харуул

pH

ПИЧ

мг/л

NH4,

мг/л

NO3

мг/л

NO2

мг/л

Р 

  мг/л

Fe

мг/л

F

мг/л

2022

Орхон-Сайхан

7.39

1.0

0.07

0.24

0.001

0.013

0.19

0.72

2023

Орхон-Сайхан

7.21

3.0

0.11

0.08

0.008

0.011

0.08

0.56

MNS4586:98

 

10

0.50

9.00

0.020

0.1

 

1.5

                                                                                                                                                                          Зураг2,

2.Хаягдал бохир усны хяналт-шинжилгээ

2023 оны 3 дүгээр сарын 15 ний өдөр Булган аймгийн “Булган Мээж” ХХК-ний төв цэвэрлэх байгууламжийн орох, гарах станцаас нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний үр дүнг   MNS 4943:2015 хаягдал усны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/-харьцуулан хүснэгт 1-т үзүүллээ.

Хүснэгт-1 Булган аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн биогенийн агууламж                                                                                                            2- дугаар хүснэгт     

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

рН

Ж/б

мг/л

БХХ5 мг/л

ПИЧ

мг/л

P2O5

мг/л

NH4 мг/л

NO2 мг/л

NO3 мг/л

Цэвэршилт, %

ТЦБ

орох

7.91

64

47

14

 

 

41.9%

гарах

7.71

44

27.3

9.4

1.52

14.9

0.85

8.7

MNS 4943:2015

6-9

30.0

20.0

 

1.5

15.00

Тайлбар: Ж/б-Жинлэгдэх бодис, БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 41.9 % -ийн цэвэршилттэй байсан бөгөөд цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны нийт азотын хэмжээ 1.6 дахин их давсан бохирдолтой байна.

 

 

Тойм бичсэн: БОШЛ-ын инженер    Г.Насанжаргал