Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Булган аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 4 дүгээр сарын тойм тайлан

Шинэчлэгдсэн: 2023-05-28 03:54:38

Булган аймгийн гадаргын усны чанарын

2023 оны сарын төлөв байдал

1.Гадаргын усны чанар

    Тус лаборатори нь  усны чанарын хяналт-шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу 4 дугаар сард Булган аймгийн Зүүнтүрүү-Булган, Булган аймгийн Тэшиг сумын Эрин-Тэшиг, Харгал-Тэшиг, Хутаг-Өндөр сумын Эг-Хантай, Сайхан сумын Орхон-Сайхан  Хяналт-Тосгоны Сэлэнгэ-Хялганат шинжилгээний 6 цэгээс усны сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.Тухайн сорьцонд хийсэн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд: Гадаргын усны эрдэсжилт Зүүнтүрүү-Булган 382.7 мг/л, Эрин-Тэшиг 152.8 мг/л, Харгал-Тэшиг 1647.8 мг/л, Эг-Хантай 233.5мг/л, Орхон-Сайхан 176.5мг/л, Сэлэнгэ-Хялганат 263.6 мг/л  байв. 

2023 оны 4 дугаар сард хийсэн Булган аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг бохирдлын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586:1998 усны чанарын стандартай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ. 

                                                                                                             1 дүгээр  хүснэгт

 

Усны харуулуудын нэр

Бохирдуулах бодис, мг/л

О2

БХХ5

ПИЧ

NH4

NO2

P

F

1

Зүүнтүрүү-Булган

9.2

0.8

6.2

0.05

0.017

0.008

0.08

2

Эрин-Тэшиг

 

 

2.8

0.18

0.002

0.021

0.034

3

Харгал-Тэшиг

 

 

8.6

0.16

0.001

0.044

2.79

4

Эг-Хантай

 

 

3.0

0.06

0.003

0.080

0.26

5

Орхон-Сайхан

8.74

0.5

3.0

0.03

0.019

0.013

0.25

6

Сэлэнгэ-Хялганат

 

 

1.2

0.18

0.004

0.027

0.44

MNS4586:1998

6<

3.0

10.0

0.50

0.020

0.100

1.50

Тайлбар: БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ-Перманганатын исэлдэх чанар, илр-илрээгүй.

Зүүнтүрүү гол: Зүүнтүрүү голын хяналтын цэгээс 4 сарын 6 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага,чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 382.7 мг/л, хатуулаг 4.14 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 458μS/cm  аммонийн азот 0.05 мг/л, нитритийн азот 0.017 мг/л, нитратын азот 0.67 мгN/л, эрдэс фосфор 0.008 мг/л байна.

Эрин гол: Эрин голын хяналтын цэгээс 4 сарын 1 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага,чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 152.8 мг/л, хатуулаг 1.79 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 193 μS/cm аммонийн азот 0.18 мг/л, нитритийн азот 0.002 мг/л, нитратын азот 0.17 мгN/л, эрдэс фосфор 0.021 мг/л байна.

Харгал нуур: Харгал нуурын хяналтын цэгээс 4 сарын 1 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага,чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 1647.8 мг/л, хатуулаг 6.17 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 1732μS/cm аммонийн азот 0.16 мг/л, нитритийн азот 0.001 мг/л, нитратын азот 0.12 мгN/л, эрдэс фосфор 0.044 мг/л байна.

Эгийн гол: Эгийн голын хяналтын цэгээс 4 сарын 2 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага,чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 233.5 мг/л, хатуулаг 3.02 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 253.4μS/cm аммонийн азот 0.06 мг/л, нитритийн азот 0.003 мг/л, нитратын азот 0.06 мгN/л, эрдэс фосфор 0.080 мг/л байна.

Орхон гол: Орхон голын хяналтын цэгээс 4 сарын 6 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 176.5 мг/л, хатуулаг 1.83 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 211.1μS/cm аммонийн азот 0.03 мг/л, нитритийн азот 0.019 мг/л , нитратын азот 0.10 мгN/л, эрдэс фосфор 0.013 мг/л байна.

Сэлэнгэ-Хялганат: Сэлэнгэ-Хялганат голын хяналтын цэгээс 4 сарын 2 нд  сорьц авч, усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилт 263.6 мг/л, хатуулаг 3.60 экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 294.3μS/cm  аммонийн азот 0.18 мг/л, нитритийн азот 0.004 мг/л , нитратын азот 0.31 мгN/л, эрдэс фосфор 0.027 мг/л байна.

Хүснэг 1-д Эг-Хантай  голын усны гол ионы агууламжийг харуулав.

огноо

Усны харуул

Хатуулаг, мг-экв/л

Са мг/л

Мg мг/л

K+Na, мг/л

SO4 мг/л

Cl мг/л

HCO3 мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

2022-4

Зүүнтүрүү-Булган

4.03

48.7

19.5

40.3

42.5

2.8

285.6

439.4

2023-4

Зүүнтүрүү-Булган

4.14

52.7

18.4

20.3

32.2

2.8

256.3

 

382.7

2022-4

Эрин-Тэшиг

1.44

22.0

4.1

10.8

12.1

2.8

94.0

145.8

2023-4

Эрин-Тэшиг

1.79

17.6

11.1

5.0

6.9

1.1

111.1

152.8

2022-4

Харгал-Тэшиг

8.55

15.2

94.7

544.3

548.7

113.4

958

2274.3

2023-4

Харгал-Тэшиг

6.17

9.6

69.2

338.5

319.7

79.8

781.0

1647.8

2022-4

Эг-Хантай

2.43

35.9

7.8

10.0

22.4

2.1

140.3

218.5

2023-4

Эг-Хантай

3.02

40.7

12.0

0.5

15.0

1.8

163.5

233.5

2022-4

Орхон-Сайхан

1.33

18.2

5.1

18.3

11.7

2.8

106.2

162.3

2023-4

Орхон-Сайхан

1.83

25.5

6.8

10.3

4.5

2.5

126.9

176.5

2022-4

Сэлэнгэ-Хялганат

2.58

38.9

7.8

20.0

22.1

2.1

174.5

265.4

2023-4

Сэлэнгэ-Хялганат

3.60

36.7

12.6

12.8

11.1

2.5

187.9

263.6

MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Зураг1

Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлийн агууламж

огноо

Усны харуул

pH

ПИЧ мг/л

NH4, мг/л

NO3 мг/л

NO2 мг/л

Р   мг/л

Fe мг/л

F мг/л

2022

Зүүнтүрүү-Булган

7.95

4.2

0.65

0.19

0.005

0.036

0.12

0.52

2023

Зүүнтүрүү-Булган

7.35

6.2

0.05

0.67

0.017

0.008

0.06

0.08

2022

Эрин-Тэшиг

7.23

1.4

0.18

0.08

0.002

0.017

0.07

0.39

2023

Эрин-Тэшиг

7.30

2.8

0.18

0.17

0.002

0.021

0.08

0.03

2022

Харгал Тэшиг

9.01

9.6

0.54

0.30

0.002

0.006

0.19

3.13

2023

Харгал Тэшиг

8.92

8.6

0.16

0.12

0.001

0.044

0.04

2.79

2022

Эг-Хантай

7.09

0.5

0.45

0.17

0.002

0.004

0.09

0.79

2023

Эг-Хантай

7.60

3.0

0.06

0.06

0.003

0.080

0.04

0.26

2022

Орхон-Сайхан

7.53

1.6

0.54

0.67

0.009

0.008

0.07

0.50

2023

Орхон-Сайхан

7.83

3.0

0.03

0.10

0.019

0.013

0.03

0.25

2022

Сэлэнгэ-Хялганат

7.31

0.8

0.5

0.26

0.004

0.015

0.14

0.52

2023

Сэлэнгэ-Хялганат

7.22

1.2

0.18

0.31

0.004

0.027

0.06

0.44

MNS4586:98

 

10

0.50

9.00

0.020

0.1

 

1.5

Зураг2.

 

 

2.Хаягдал бохир усны хяналт-шинжилгээ

2023 оны 4 дүгээр сарын 20 ний өдөр Булган аймгийн “Булган Мээж” ХХК-ний төв цэвэрлэх байгууламжийн орох, гарах станцаас нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний үр дүнг           MNS 4943:2015 хаягдал усны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/-харьцуулан хүснэгт 1-т үзүүллээ.

Хүснэгт-1 Булган аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн биогенийн агууламж                                                                                                            3- дугаар хүснэгт

     

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

рН

Ж/б мг/л

БХХ5 мг/л

ПИЧ

мг/л

P2O5

мг/л

NH4 мг/л

NO2 мг/л

NO3 мг/л

Цэвэршилт, %

ТЦБ

орох

7.49

99.0

163.8

26.5

 

 

45.2%

гарах

7.47

54.0

89.7

7.8

1.69

39.8

0.67

5.97

MNS 4943:2015

6-9

30.0

20.0

 

1.5

15.00

Тайлбар: Ж/б-Жинлэгдэх бодис, БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ХХХ-Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 45.2 % -ийн цэвэршилттэй байсан бөгөөд цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны нийт азотын хэмжээ 3.1 дахин их давсан бохирдолтой байна.

 

Тойм бичсэн: БОШЛаборатори