Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Булган - Булган хот (Станц: Булган)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
6м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Хутаг-Өндөр сум (Станц: Хутаг)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Сэлэнгэ сум (Станц: Ингэттолгой)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Могод сум (Станц: Могод)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-13 8
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Цас
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Тэшиг сум (Станц: Тэшиг)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Цас
4м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Гурванбулаг сум (Станц: Гурванбулаг)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Цас
9м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Баян-Агт сум (Харуул: Баян-Агт)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Бугат сум (Харуул: Бугат)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Бүрэгхангай сум (Харуул: Бүрэгхангай)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-13 8
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Дашинчилэн сум (Харуул: Дашинчилэн)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Орхон сум (Харуул: Орхон)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Сайхан сум (Харуул: Сайхан)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
8м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Хангал сум (Харуул: Хангал)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-13 8
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-13 8
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүл багаснa
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Булган - Хишиг-Өндөр сум (Харуул: Хишиг-Өндөр)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Баяннуур сум (Харуул: Баяннуур)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-14 6
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Рашаант сум (Харуул: Рашаант)

Даваа

2020-02-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Цас
7м/с

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-12 10
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Цас
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах