Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Булган - Булган хот (Станц: Булган)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Хутаг-Өндөр сум (Станц: Хутаг)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Булган - Сэлэнгэ сум (Станц: Ингэттолгой)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Булган - Могод сум (Станц: Могод)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Тэшиг сум (Станц: Тэшиг)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Цас
6м/с
хасах

Булган - Гурванбулаг сум (Станц: Гурванбулаг)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Баян-Агт сум (Харуул: Баян-Агт)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Бугат сум (Харуул: Бугат)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Бүрэгхангай сум (Харуул: Бүрэгхангай)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Дашинчилэн сум (Харуул: Дашинчилэн)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Орхон сум (Харуул: Орхон)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Сайхан сум (Харуул: Сайхан)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Хангал сум (Харуул: Хангал)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Хишиг-Өндөр сум (Харуул: Хишиг-Өндөр)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Булган - Баяннуур сум (Харуул: Баяннуур)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган - Рашаант сум (Харуул: Рашаант)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах