Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Булган (Булган - Булган хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.27 8 0.044 0.014 -
2019.12.27 14 0.041 0.004 -
2019.12.27 20 0.05 0.007 -
2019.12.30 8 0.058 0.016 -
2019.12.30 14 0.042 0.004 -
2019.12.30 20 0.039 0.008 -
2019.12.31 8 0.065 0.017 -
2019.12.31 14 0.039 0.009 -
2019.12.31 20 0.045 0.01 -