Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (5)

Баясуулагч зах (Булган - Булган хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 13.4 0.0 0.0 130.8 24.9 298.8 966.5 0.0
2014 27.7 0.0 0.0 203.5 24.0 40.7 690.9 0.0
2015 20.3 0.0 0.0 147.3 25.7 35.5 993.0 0.0
2016 36.9 0.4 0.4 149.7 27.5 50.0 1382.7 0.2
Гурил тэжээл (Булган - Булган хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 19.1 0.0 12.1 152.0 22.3 271.0 958.4 0.0
2014 19.3 0.4 2.2 159.7 24.1 46.8 847.9 0.0
2015 42.4 4.9 0.0 181.9 21.6 46.7 1088.4 0.0
2016 12.5 0.0 0.0 169.2 25.2 66.7 1743.2 0.0
Эмнэлэг (Булган - Булган хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.3 0.9 0.0 53.6 24.1 128.4 931.9 0.0
2014 67.5 0.0 0.0 403.7 21.5 30.7 1192.9 2.7
2015 11.7 1.0 0.0 129.6 26.1 30.0 964.8 2.7
2016 20.3 0.0 0.0 157.7 25.7 49.4 1112.0 0.0
3-р баг (Булган - Булган хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 7.5 0.0 0.0 97.4 22.4 358.0 1494.8 0.0
2014 12.8 0.0 8.8 203.0 24.1 37.8 1123.7 0.0
2015 22.2 0.5 0.0 144.6 24.7 37.3 988.5 0.0
2016 26.5 0.0 0.0 88.1 27.9 17.8 1634.8 0.3
Колонк (Булган - Булган хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.9 0.0 0.0 138.1 24.4 413.0 996.9 1.0
2014 23.3 0.0 0.0 247.3 20.2 37.3 832.1 2.1
2015 14.3 1.4 0.4 0.0 17.2 26.4 738.3 0.0
2016 13.1 0.0 0.0 252.5 26.7 24.7 981.3 0.0